Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Nie tak dawno temu...

12/02/2016


PDF DRUKUJ

Historia

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury działa od 1978 roku pełniąc funkcję animatora życia kulturalnego w mieście i gminie. Działał jako placówka w mieście , sprawował opiekę merytoryczną nad amatorską działalnością artystyczną w Łomnicy, Młodowie.

Stałymi imprezami były różnorakie konkursy związane z kalendarzem np. palmy wielkanocne, pisanki, stroiki choinkowe itp. Organizowano wystawy rzeźby ludowej, malarstwa i rękodzieła. Coroczne stałe imprezy jak Dni Piwnicznej, Jesień Popradzka, Święto Dzieci Gór – impreza o zasięgu wojewódzkim, Druzbacka – wojewódzka impreza, organizował też imprezy Lato w Piwnicznej, Zima w Piwnicznej – bloki programowe z rozrywką, turystyką, zabawą organizowane z myślą o przyjeżdżających na wypoczynek.

Ośrodek Kultury objął swoją opieką działalność zespołów istniejących od dawna: Orkiestra Dęta OSP, Regionalny Zespół „Dolina Popradu”, Orkiestra Mandolinowa „ECHO”.

Zatrudniał instruktorów muzyki, tańca, plastyki, którzy prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą.