Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Przemoc w rodzinie

29/03/2016


PDF DRUKUJ

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest rozwiązywaniem problemów związanych z przemocą w rodzinie, w sposób zindywidualizowany, kompleksowy i adekwatny do zaistniałej sytuacji oraz oparty na zasadzie współdziałania z osobami, instytucjami i innymi podmiotami zajmującymi się tematyką przemocy w rodzinie. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele różnych grup zawodowych – reprezentujących przede wszystkim instytucje publiczne.

Spotkania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się raz na kwartał. Ponadto grupy robocze Zespołu Interdyscyplinarnego zbierają się w przypadkach kryzysowych, wymagających szybkiego reagowania.

Wszelką pomoc można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie, w każdy wtorek w godzinach od 13:00 do 15:30 i w piątek w godzinach od 7:30 do 9:00 w OPS Piwniczna-Zdrój, ul. Chrobrego 2, gdzie można otrzymać bezpłatną, fachową pomoc.