Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Aktualności i komunikaty OPS

25/04/2016


PDF DRUKUJ

ROK 2019

Czerwiec

Kwiecień

Styczeń

ROK 2018

Listopad

Lipiec

Kwiecień

 • 18.04 2018 r. W czwartek 12 kwietnia 2018 r. w świetlicy SP nr 1 w Piwnicznej-Zdroju odbyło się spotkanie wielkanocne dla seniorów, podczas którego Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Pan Zbigniew Janeczek złożył wszystkim seniorom serdeczne życzenia.Podczas spotkania przybyli Goście zakosztowali świątecznego żurku z jajkiem oraz domowych wypieków. Tym wiosennym spotkaniem pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chcieli zmotywować seniorów do wyjścia z domu, zatroszczenia się o siebie, do aktywności fizycznej i rozwijania swoich pasji w ramach zajęć oferowanych m.in. przez „Klub Integracji Międzypokoleniowej”.
 • 18.04.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej - Zdroju informuje, że dnia 20.04.2018 (piątek) w godz. od 12:00 do 15:30 wszyscy pracownicy będą uczestniczyć w szkoleniu z zakresu RODO. W związku z powyższym w tym czasie Ośrodek będzie zamknięty. Za utrudnienia przepraszamy!
 • 09.04.2018 r. Pomoc pogorzelcom z Suchej Doliny. Szczegóły: http://www.piwniczna.pl/pl/234/3155/pomoc-pogorzelcom-z-suchej-doliny.html
 •  

Luty

Styczeń

ROK 2017

Grudzień

 • 11.12.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju informuje, że 18 grudnia b.r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w hali dawnej „Biedronki” na ul. Węgierskiej wydawane będą produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Do odbioru produktów upoważnione są osoby zakwalifikowane do podprogramu 2017, dla których zostały wydane skierowania.
 • 11.12.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju wspólnie z parafialnym Caritas, planuje zorganizować spotkanie opłatkowe. W związku z powyższym osoby samotne, starsze, chore lub niepełnosprawne, a pragnące wziąć udział we wspólnej radości spotkania, zapraszamy do kontaktowania się w tej sprawie z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju w terminie do 15 grudnia b.r.
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze https://bip.malopolska.pl/opswpzdroju,a,1390282,nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-w-osrodku-pomocy-spolecznej-w-piwnicznej-zdroju-referent-ds-pom.html

Listopad

 • 03.11.2017 r. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym informujemy, że osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne, a nie mogące w ramach posiadanych środków własnych zapewnić sobie opału na zimę mogą kontaktować się w tej sprawie z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju.
 • 03.11.2017 r. Informujemy, że 17 listopada 2017 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju za 11 listopada 2017 r. (Narodowe Święto Niepodległości przypadające w sobotę). Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

  W związku z powyższym wypłata świadczeń wychowawczych (500+) zaplanowana na 17 listopada odbędzie się w dniu 16 listopada.

  podstawa prawna: art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Wrzesień

 • 22.09.2017 r. Informujemy, że w związku z prognozowanymi opadami deszczu w dniach 25 i 26 września zostało zmienione miejsce dystrybucji produktów spożywczych w ramach pomocy żywnościowej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

  Dzięki uprzejmości właścicieli F.H. FARM-BUD Państwa Anieli i Michała Ordyniaków żywność będzie wydawana w hali magazynowej po sklepie BIEDRONKA przy ul. Węgierskiej wg wcześniejszego harmonogramu:
  - nazwiska od litery A do litery L w dniu 25.09 w godz. 11:00 – 15:00
  - nazwiska od litery Ł do litery Ż w dniu 26.09. w godz. 11:00 – 15:00

 • 18.09.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza poszukiwania rodzin wspierających. Szczegóły dostępne pod adresem http://www.piwniczna.pl/pl/234/2978/ops-poszukuje-rodzin-wspierajacych.html 
 • 14.09.2017 r. Informujemy, że produkty żywnościowe w ramach pomocy żywnościowej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) wydawane będą na parkingu obok stadionu piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piwnicznej-Zdroju, wg następującego harmonogramu
 1. nazwiska od litery A do litery L w dniu 25.09 w godz. 11:00 – 15:00
 2. nazwiska od litery Ł do litery Ż w dniu 26.09. w godz. 11:00 – 15:00

Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do powyższego harmonogramu.

 

Sierpień

 • 28.08.2017 r.

  Szanowni Klienci OPS,
  W miesiącu wrześniu ulegają zmianie godziny, w których będą wydawane i przyjmowane wnioski dotyczące świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
  - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek (7:30 - 14:00)
  - środa (8:00 - 18:00)

 • 16.08.2017 r.

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej - Zdroju informuje, że 17.08.2017 (czwartek) w godz. od 9:00 do 13:00 pracownicy działu świadczeń pomocy rodzinie (świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny) będą uczestniczyć w szkoleniu.

  W związku z powyższym nie będą w tym czasie wydawane, ani przyjmowane wnioski dotyczące ww. świadczeń.

Lipiec

 • 27.07.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju informuje, że wnioski w sprawie świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 można już pobierać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju.

  Natomiast wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 2017/2018 będą dostępne najwcześniej po 10 sierpnia 2017 r.

Maj

 • 19.05.2017 r. Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie adresowanym do osób z wadą słuchu (niesłyszących i niedosłyszącyc. Szczegóły dostępne są TUTAJ.
 • 08.05.2017 r. Podsumowanie akcji rozdawania darów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Szczegóły dostępne TUTAJ.

Kwiecień

 • 07.04.2017 r. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2010. Terminarz wydawania produktów żywnościowych dostępny jest TUTAJ.

Marzec

 • 14.03.2017 r. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Szczegóły dostępne są TUTAJ.

Styczeń:

 • 27.01.2017 r. Plan zamówień publicznych Ośrodka w roku 2017. Szczegóły dostępne są TUTAJ.

ROK 2016

 • 12.12.2016 r. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Szczegóły dostępne są TUTAJ.
 • 05.12.2016 r. Dożywianie dzieci w szkole.
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju ogłasza, że do 30.12.2016 r. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 7:30-10:00, a w środy w godzinach 8:00-16:00 pracownicy socjalni będą przyjmować wnioski o dożywianie dzieci w szkole w okresie I-VI 2017 r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów (netto) za listopad 2016 r. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju.
 • 25.10.2016 r. Paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” będą wydawane w dniu 26.10.2016 (środa) w godzinach od 12:00 do 16:00 na stadionie przy Zespole Szkół Szkolno-Gimnazjalnych w Piwnicznej- Zdroju, ul. Krynicka 2. Dodatkowe informacje w Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu (18) 446 41 28.
 • 14.10.2016 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju informuje, iż w związku z przystąpieniem do programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” zapraszamy wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i chętne do uzyskania pomocy w formie gotowych produktów żywnościowych do składania wniosków w tutejszej instytucji, bezpośrednio u pracowników socjalnych. Szczegóły dostępne TUTAJ.
 • 03.10.2016 r. Zapraszamy osoby bezrobotne do wzięcia udziału w projektach aktywizacyjnych. Szczegóły dostępne są TUTAJ.
 • 15.09.2016 r. Informujemy, że w dniu 23.09.2016r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 12:00.
 • 24.08.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od 1 września br. w godzinach pracy OPS w pokoju nr 7. Zaznaczamy równocześnie, że osoby pracujące, niemające możliwości złożenia wniosku w w/w terminach, mogą składać stosowne dokumenty w każdą środę września do godz. 18:00. Przypominamy, że od 1 sierpnia br. przyjmowane są wnioski o fundusz alimentacyjny.
 • 24.08.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju informuje, iż w dalszym ciągu można składać wnioski o dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach w okresie IX-XII 2016 r.
 • 16.08.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju ogłasza przetarg na przygotowanie i dostawę gorących posiłków dla uczniów ze szkół na terenie Miasta i Gminy w Piwnicznej – Zdroju. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://bip.malopolska.pl/opswpzdroju/Article/id,122204.html
 • 02.08.2016 r. - Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Szczegóły dostępne po kliknięciu w LINK.
 • 26.07.2016 r. - Dożywianie dzieci w szkole. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju ogłasza, że od 02.08.2016r. do 20.08.2016r. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 7:30-10:00, a w środy w godzinach 8:00-16:00 pracownicy socjalni będą przyjmować wnioski o dożywianie dzieci w szkole w okresie IX-XII 2016r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów (netto) za lipiec 2016. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju.