Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Zawarcie umowy w dniu 25.04.2016 r.

09/05/2016


PDF DRUKUJ

25 kwietnia 2016r., pomiędzy Miastem i Gminą Piwniczna-Zdrój a Województwem Małopolskim, została zawarta umowa udzielenia pomocy  finansowej, w formie dotacji celowej w kwocie 15 400,00zł na realizację w 2016 roku małopolskiego projektu „JUŻ PŁYWAM”.

Głównym celem projektu jest  rozwój aktywnych form życia pozaszkolnego w obszarze przemysłu czasu wolnego poprzez organizację pozaszkolnych zajęć nauki pływania dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.

Blisko 200 uczniów i uczennic  ze szkół podstawowych z terenu  Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, przystąpiło do zajęć, które realizowane są w terminach;  od 25.04.2016r do 02.07.2016 roku oraz  od 05.09.2016r. do 16.11.2016r.

Zajęcia realizowane  są na basenie w Hotelu Wierchomla i prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania. Zajęcia w grupie 10-12 osobowej, realizowane są 2 x tygodniu po 1 godz.   Każdy uczestnik zrealizuje 20 godzin nauki pływania.