Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Przedszkole nr 1

30/05/2016


PDF DRUKUJ

Przedszkole nr 1 w Piwnicznej – Zdroju
ul. Źródlana 5
33-350 Piwniczna - Zdrój
www.przedszkolenr1.piwniczna.pl

GODZINY OTWARCIA PRZEDSZKOLA:
- Przedszkole - ul. Źródlana czynne jest w godzinach 7.00-16.00
- grupy „O” - ul. Krakowska-  w godzinach 8.00-13.00.

Nasze przedszkole rozpoczęło swoją działalność dnia 1 września 1969 r. i jest typowym budynkiem na miarę lat sześćdziesiątych. Dopiero w ostatnich latach prowadzone były większe modernizacje, dzięki którym przedszkole zmieniło swój wygląd i stworzyło lepsze i bezpieczniejsze warunki pobytu dzieci.

Na skutek zmian zachodzących w oświacie, od dnia 1 września 1999 r., decyzją Rady Miasta w Piwnicznej Zdroju, do przedszkola włączono grupy „O” i umiejscowiono je w Domu Katechetycznym przy ul. Krakowskiej 7

Przedszkole składa się z 4 oddziałów i obejmuje swym wychowaniem i nauczaniem około 100 dzieci w wieku od 3-6 lat.

Do dyspozycji przedszkolaków są 4 sale zabaw oraz zaplecze gospodarcze  i sanitarne.

Przedszkole pracuje w oparciu o roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Założenia tego planu uszczegóławiane są w miesięcznych planach, opracowywanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup wiekowych.

Nasz program pracy wychowawczo-dydaktycznej realizujemy we współpracy z rodzicami, świadomymi wielkiej roli wychowania przedszkolnego w edukacji człowieka. To właśnie sprawia, że działania przedszkola i domu są skoordynowane, a rodzice są naszymi sojusznikami.

Rolą całej kadry pedagogicznej jest stworzenie każdemu dziecku warunków sprzyjających rozwojowi psychicznemu i zdrowotnemu. Edukacja przedszkolna ma być łącznikiem pomiędzy wychowaniem rodzinnym a nauczaniem przedszkolnym.