Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Czyste Powietrze na Ziemi Sądeckiej

27/10/2016


PDF DRUKUJ

Kotlina Sądecka w Zdrowej Atmosferze
Eksperyment Sądecki 2

 

Nabór wstępnych deklaracji udziału w projekcie w ramach poddziałania 4.4.2 RPO WM

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 10.09.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój ogłasza nabór ankiet wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie dla mieszkańców, chcących wymienić piece na bardziej ekologiczne (piece na biomasę, gaz, OZE).

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania przez Gminę wniosku o dofinansowanie planowanych działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR . Podjęcie przez Miasto i Gminę działań w zakresie wymiany piecy jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie i uzyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wypełnione ankiety należy składać do dnia 28 września br. w formie elektronicznej na adres gmina@piwniczna.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu.

Przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się zasadami udziału w projekcie.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać od pon do pt w godz. 7.30 - 11.30 w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Rynek 20 (pokój 17) lub pod nr telefonu 18 446 40 43.

Do pobrania:

 

 

ARCHIWUM PROJEKTU

INFORMUJEMY, ŻE WYPEŁNIONE ANKIETY DOTYCZĄCE WYMIANY PIECÓW MOŻNA SKŁADAĆ DO 12 GRUDNIA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ (POKÓJ 17).