Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Podsumowanie projektu - 2016

02/12/2016


PDF DRUKUJ

Realizacja w roku 2016 projektu  „Już pływam” dofinansowanego ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

Zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I-VI ze szkół z terenu miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój odbyły się ;

- w terminie od 25.04.2016r do 02.07.2016 roku.

- w terminie od 05.09.2016r. do 16.11.2016r.

Miejsce realizacji – basen w Hotelu Wierchomla Dwie Doliny

W zajęciach wzięło udział 201 dzieci klas I-VI ze szkół z terenu gminy, które nie umiały pływać, wyraziły chęć udziału w zajęciach nauki pływania i których rodzice podpisali oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach swoich dzieci i zobowiązali się dowozić dzieci na zajęcia wg. przygotowanego harmonogramu zajęć, wnieśli opłatę w wys. 100zł. Zajęcia odbywały się w 18 grupach 10-12 osobowych. Każda grupa miała zajęcia 2 x w tygodniu po 1 godz. (60 min) a każdy uczestnik odbył 20 godzin nauki pływania. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów. Program nauki pływania obejmował elementy bezpiecznych zachowań na wodzie oraz pokaz i próbę nauki nurkowania.

Zrealizowanie przedmiotowego projektu przyczyniło się do  osiągnięcia następujących rezultatów;

  • zwiększenie oferty pozaszkolnych zajęć i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez realizację zajęć nauki pływania,
  • zrealizowanie 360 godzin pozaszkolnych zajęć sportowych dla 18 grup dzieci 10-12 osobowych w formie nauki pływania z elementami bezpiecznego zachowania na akwenach i pływalniach,
  • 201 osób, wzięło  udział w pozaszkolnych zajęciach sportowych,
  • 201 osób nabyło  umiejętność pływania,
  • nastąpił  wzrost zainteresowania aktywną formą spędzania czasu wolnego w formie pozaszkolnych zajęć sportowych,
  • nastąpił wzrost zainteresowania uprawianiem nowej dyscypliny sportowej tj. pływania oraz rozwijanie talentów,
  • satysfakcja z osiągniętych wyników mobilizacja do osiągnięcia celu,
  • poprawa sprawności fizycznej,
  • zdobycie wiedzy nt. bezpiecznych zachowań na wodach / akwenach,
  • zdobycie wiedzy nt. bezpiecznego korzystania z wodnych atrakcji na kąpieliskach (zjeżdżalnie, sztuczne fale, itp.).

Całkowity koszt projektu:  48 616,00 zł.

Z tego z pomocy finansowanej Województwa Małopolskiego: 15 400,00 zł

Z tego ze środków własnych gminy 33 216,00 zł, gdzie kwota 20 100,00 zł stanowiska wpłaty rodziców w wysokości 100zł na uczestnika.

 

 

 

Galeria zdjęć

IMG_20161004_174051.jpg
IMG_20161125_190628.jpg
IMG_20161125_190634.jpg
zdj_cie_1.JPG
zdj_cie_2.JPG
zdj_cie.JPG
zdj_cie00.JPG
zdj_cie0.JPG
zdj_cie3.JPG
zdj_cie4.JPG
zdj_cie5.JPG
zdj_cie6.JPG
zdj_cie7.JPG
zdj_cie8.JPG
zdj_cie9.JPG
zdj_cie78.JPG