Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej

28/12/2016


PDF DRUKUJ

Dyrektor OPS

Grzegorz Chochla

Komórka organizacyjna ds. księgowo-kadrowych

Teresa Cycoń - Główna Księgowa

Aneta Lorek – Pracownik administracyjny

Komórka ds. pomocy rodzinie:

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny,

świadczenie dobry start

Elżbieta Łomnicka – Inspektor

Katarzyna Lisowska - Inspektor

Angelika Kowalska – St. Referent

Agata Kotarba – Referent

 

Komórka ds. świadczeń socjalnych

WYKAZ REJONÓW

PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Danuta Długosz – Starszy pracownik socjalny

Robert Kubiczek – Pracownik socjalny (przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

Czesława Kożuch - Specjalista pracy socjalnej (obsługa kasy)

Zofia Lebdowicz - Specjalista pracy socjalnej

Maria Tokarczyk – Specjalista pracy socjalnej

Jolanta Rutka – Pracownik socjalny ds. pierwszego  kontaktu

Aleksandra Maślanka – St. Referent ds. świadczeń socjalnych (przyjmuje w sprawie Karty Dużej Rodziny)

Monika Goniowska – Asystent Rodziny

Katarzyna Barnowska - Opiekun