Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

04/04/2017


PDF DRUKUJ

Gminny punkt zbiórki odpadów (PSZOK) W Piwnicznej – Zdroju znajduje się przy ul. Krakowskiej 26 i jest czynny przez cały rok w czwartki i piątki w godzinach  8.00  - 15.00. Operatorem GPZO w Piwnicznej-Zdroju jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Krakowskiej 26.

Do GPZO przyjmowane są odpady dostarczone przez mieszkańców mających stałe miejsce zamieszkania na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój oraz od osób przebywających czasowo, które złożyły do Urzędu Miasta i Gminy deklarację o opłacie za odpady. Odpady dostarczane przez osoby fizyczne przyjmowane są nieodpłatnie.

W GPZO przyjmowane są niżej wymienione rodzaje odpadów:

 • odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, krzesła, zużyte meble, dywany, materace, pierzyny...)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych ( np. lodówki, zamrażarki, zmywarki, elektryczne urządzenia, grzejne, sprzęt audiowizualny, komputery osobiste, laptopy, narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, sprzęt oświetleniowy,...)
 • metale
 • papier (gazety, makulatura,...)
 • tworzywa sztuczne ( np. plastikowe butelki po napojach, folia opakowaniowa,...)
 • szkło opakowaniowe (np. słoiki, szklane butelki,...)
 • zużyte baterie
 • gruz budowlany (odpady pochodzące z drobnych remontów prowadzonych w gospodarstwach domowych)
 • zużyte opony ( pochodzące z gospodarstw domowych od samochodów osobowych ew. ciągników, opony rowerowe,...
 • inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych: opakowania po  lakierach, farbach, rozpuszczalnikach,..)

Mieszkaniec zobowiązany jest do posegregowania i umieszczenia przywiezionych odpadów w odpowiednich kontenerach, pojemnikach. W GPZO nie będą przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne
 • odpady budowlane zawierające materiały niebezpieczne; azbest, smołę, eternit itp.
 • od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe

Pracownik GPZO ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli:

 • stwierdzi, że pochodzą z działalności gospodarczej
 • ilości dostarczonych odpadów przekraczają możliwości wyprodukowania ich przez gospodarstwo domowe
 • odpady wskazują pochodzenie inne niż gospodarstwo domowe (np. odpady poprodukcyjne, chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady z demontażu samochodów,...)
 • nie są posegregowane
 • odpady elektryczne i elektroniczne są zdekompletowane ( np. z urządzenia wymontowane są elementy elektroniki, elementy napędowe,...)

Lokalizacja Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów

>>> ULOTKA INFORMACYJNA <<<