Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Ochrona danych osobowych

08/06/2018


PDF DRUKUJ

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
kontakt: 18 446 41 83

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Agata Janiszewska Skowron e-mail: inspektor@odo.info.pl