Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Ochrona danych osobowych

15/06/2018


PDF DRUKUJ

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych
Zakład Leśno-Drzewny
Kosarzyska 19
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. (18) 44 64 313
e-mail: zld_kosarzyska@pro.onet.pl

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Agata Janiszewska Skowron a.skowron@odo.to