Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Dobry Start

10/07/2018


PDF DRUKUJ

Program „Dobry Start” to kolejny rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi, w ramach którego można otrzymać 300 zł raz w roku na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. W przypadku uczniów niepełnosprawnych -  do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny.

Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające  w pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Wnioski na świadczenie dobry start w postaci elektronicznej można składać już od 1 lipca, natomiast w formie papierowej – od 1 sierpnia.

Na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój organem realizującym powyższe świadczenie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju.

Wnioski papierowe można pobierać od dnia 23 lipca 2018 r. w godzinach pracy Ośrodka.

Więcej informacji można pozyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem :