Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Informacja do mieszkańców Osiedla Borownice dot. sieci kanalizacji sanitarnej

22/02/2019


PDF DRUKUJ

INFORMACJA DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA BOROWNICE

W PIWNICZNEJ-ZDROJU

W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej Borownice – etap I i II zrealizowanej   w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój", informuję, że właściciele nieruchomości powinni dokonać podłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek ten wynika z art.5, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 poz.1454).

Szczegóły techniczne oraz warunki przyłączenia należy uzgadniać z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Dariusz Chorużyk