Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Zakończono realizazję projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój”

19/04/2019


PDF DRUKUJ

Zakończono realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój” nr POIS.02.03.00-00-039/16, w ramach którego wykonano następujące zadania inwestycyjne;

  1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków
  2. Montaż  instalacji fotowoltaicznej  dla potrzeb oczyszczalni ścieków o mocy 39,44 kWp (136 szt modułów fotowoltaicznych)
  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borownice – etap I
  4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borownice II
  5. Budowa kanalizacji sanitarnej - Borownice III - przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową i torami kolejowymi
  6. Budowa kanalizacji sanitarnej - Międzybrodzie 

Powstało ok. 5 km nowo wybudowanej głównej sieci kanalizacji sanitarnej, która pozwoli na podłączenie i odbiór ścieków od ok. 90 budynków. Włączenie budynków (gospodarstw) do sieci kanalizacji sanitarnej, jest niezbędne w celu osiągnięcia zakładanego w projekcie efektu ekologicznego, określonego jako:

  • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 380 RLM      
  • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu 380 RLM         

Ścieki odprowadzone będą do rozbudowanej (dobudowa dwóch reaktorów biologicznych) oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśr = 1120 m3/d.  

Galeria zdjęć

Oczyszczalnia 01.JPG
Oczyszczalnia 02.JPG
Oczyszczalnia 03.JPG
Oczyszczalnia 04.JPG
Oczyszczalnia 05.JPG
Oczyszczalnia 06.JPG
Oczyszczalnia 07.JPG
Oczyszczalnia 08.JPG
Oczyszczalnia 09.JPG
Oczyszczalnia 10.JPG
Oczyszczalnia 11.JPG
Oczyszczalnia 12.JPG
Oczyszczalnia 13.JPG
Oczyszczalnia 14.JPG
Oczyszczalnia 15.JPG
Oczyszczalnia 16.JPG
tablica POIS.jpg