Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Zakończenie wyborów w sołectwach i samorządach osiedlowych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Zakończenie wyborów w sołectwach i samorządach osiedlowych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

28/02/2019

W marcu i kwietniu 2019 roku w Sołectwach i Samorządach Osiedlowych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze, podczas których mieszkańcy wybierali Sołtysów i Przewodniczących Samorządów.

Serdecznie gratulujemy wybranym w wyborach do Gminnych Jednostek Pomocniczych oraz wszystkim uczestniczącym za udział i frekwencje.

Gminne Jednostki Pomocnicze

BURMISTRZ Dariusz Chorużyk

NOWO WYBRANI W ROKU 2019

Przewodniczący Zarządu Osiedla

ZAWODZIE

dnia 10.03.2019

Marcin Kumorek

CZERCZ

dnia 24.03.2019 Tadeusz Gumulak

HANUSZÓW

dnia 31.03.2019 Maria Piwowar

KOSARZYSKA

dnia 07.04.2019 Piotr Ściegienny

MAJERZ

dnia 07.04.2019 Sławomir Wójtowicz

ZDROJOWE

dnia 27.04.2019 Stanisława Szkaradek

MIASTO

dnia 28.04.2019 Maria Kulig

BOROWNICE

dnia 28.04.2019 Kazimiera Sikorska

Sołtys Wsi

MŁODÓW

dnia 10.03.2019

Andrzej Jamrozowicz

KOKUSZKA

dnia 10.03.2019

Janina Gardoń

ZUBRZYK

dnia 17.03.2019 Józef Toczek

ŁOMNICA-ZDRÓJ

dnia 17.03.2019 Łukasz Jarzębak

GŁĘBOKIE

dnia 17.03.2019 Beata Łomnicka

WIERCHOMLA

dnia 24.03.2019 Wiesław Keklak