Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na konsultacje społeczne ws. projektu rozbudowy drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój

Zaproszenie na konsultacje społeczne ws. projektu rozbudowy drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój

07/03/2019

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE ws. Projektu:

„Rozbudowy drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój w km około 20+550 ÷ km 21+400”

miejscowość Młodów

 

Termin konsultacji: 19.03.2019 r. godzina 17:00

Miejsce konsultacji: OSP w miejscowości Głębokie

Burmistrz Gminy Piwniczna Zdrój zapraszają mieszkańców gminy, organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane osoby i podmioty do udziału w konsultacjach społecznych.

Warianty projektu dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Piwniczna Zdrój oraz u Pani Danuty Kulig w Młodowie.

Wersja pdf dostępna do pobrania:

Formularz zgłaszania uwag dostępny do pobrania [TU]

Zapraszamy mieszkańców gminy do zapoznania się z dokumentacją i prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag:

  • w Urzędzie Gminy Piwniczna Zdrój
  • u Pani Danuty Kulig w Młodowie
  • podczas konsultacji społecznych,
  • drogą mailową na adres: dk87_konsultacje@drosystem.pl