Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Ponad 33 mln euro dla 32 projektów na polsko-słowackim pograniczu

Ponad 33 mln euro dla 32 projektów na polsko-słowackim pograniczu

21/03/2019

Zielone światło otrzymały 32 nowe przedsięwzięcia na polsko-słowackim pograniczu o łącznej wartości ponad 33 mln euro. O ich dofinansowaniu zdecydował Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który obradował 19-20 marca br. w Starej Leśnej (słowackie Wysokie Tatry).

Największa część kwoty dofinansowania przypadnie projektom z obszaru dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 19 takich projektów otrzyma dofinansowanie na kwotę ponad 27 mln euro. Umożliwi to realizację wielu ciekawych inicjatyw.

Wśród szczęśliwej "dziewiętnastki" znajdują się m.in.

  • projekt Gminy Stary Sącz ( projekt pt. SKARBY PRZYRODY POGRANICZA Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo- krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy - innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie),
  • projekt Gminy Ochotnica Dolna (projekt pt. W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko-słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze),
  • projekt Gminy Lipnica Wielka (projekt pt. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wspólnej Orawie),
  • projekt Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój (projekt pt. Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro),
  • projekt Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (projekt pt. Muszyna – Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza Polsko – Słowackiego).

5,3 mln euro przeznaczono na 11 projektów z obszaru edukacji transgranicznej. Wsparcie ze środków Programu umożliwi między innymi utworzenie Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu dla polskich i słowackich pracowników samorządowych. Wsparcie otrzymał także wspólny, specjalistyczny cykl szkoleń w branży lotniczej oraz kursy tematyczne dla potencjalnych pracowników sektora usług turystycznych.

Dofinansowanie uzyskały również dwa projekty z obszaru transportu multimodalnego na łączną kwotę niemal 870 tys. euro. Jeden z nich obejmuje modernizację dworca autobusowego i montaż tablic interaktywnych na przystankach autobusowych w Krośnie i Medzilaborcach. Drugie przedsięwzięcie przewiduje stworzenie bazy danych transportu dostępnego na obszarze pogranicza w formie strony internetowej i mobilnej aplikacji.

Podczas posiedzenia postanowiono także o uruchomieniu dodatkowego naboru na projekty drogowe z alokacją ponad 10 mln euro. Komitet powołał również grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem nowej edycji programu Polska-Słowacja w kolejnej perspektywie finansowej UE.

Źródło i fot.: [www.pwt.euroregion-tatry.eu] za [www.funduszeeuropejskie.gov.pl]