Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie obrad Walnego Zebrania Członków SGU RP

Podsumowanie obrad Walnego Zebrania Członków SGU RP

25/03/2019

Dnia 18 marca 2019 r. w Muszynie miało miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Głównym celem spotkania było podsumowanie mijającej kadencji 2015-2018 i wybory nowych władz na 5-letni okres kadencji.

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia został wybrany ponownie burmistrz Muszyny dr Jan Golba, który pełni tę funkcję nieprzerwanie już od 2001 roku.  Zastępcami prezesa zostali Leszek Dzierżewicz, burmistrz Ciechocinka oraz Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry. Skład zarządu SGU RP uzupełnił Wojciech Farbaniec, burmistrz Rymanowa oraz Aleksandra Gosk, przedstawiciel Sopotu.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Mirosława Boduch, Członek Honorowy SGU RP. Na Sekretarza Komisji została wybrana Adriana Cerkowska-Markiewicz, przedstawiciel Ustki. Skład Komisji uzupełnili Grzegorz Niezgoda, burmistrz Szczawnicy; Stanisław Rokosz, Wójt Dębicy oraz Mateusz Jellin, burmistrz Polanicy-Zdroju.

Uczestnicy Walnego Zebrania SGU RP określili kierunki działalności Stowarzyszenia na okres kadencji 2019-2023. Wśród najważniejszych znalazły się m.in.: systematyczne monitorowanie procesów legislacyjnych i podejmowanie działań zabezpieczających interesy gmin uzdrowiskowych w aktach prawnych odnoszących się do problematyki gmin uzdrowiskowych; podejmowanie działań informacyjnych, wyjaśniających, uświadamiających i prawnych w przypadku naruszenia interesów gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk; stałe zabieganie o wsparcie Rządu i władz regionalnych dla realizacji programu aktywizacji gmin uzdrowiskowych oraz podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie przez gminy i podmioty uzdrowiskowe środków pomocowych na realizację infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjno-sportowej.  Kontynuowane będą działania mające na celu szerokie rozpowszechnianie wiedzy i informacji o tematyce uzdrowiskowej oraz promocja polskich uzdrowisk w kraju i za granicą.

Szczególny nacisk uczestnicy Walnego Zebrania położyli na kwestie związane z ograniczeniem niskiej emisji w uzdrowiskach. Jak wynikało z dyskusji każda gmina uzdrowiskowa podejmuje działania edukacyjne i faktyczne na rzecz zlikwidowania zanieczyszczeń powietrza. Gminy prowadzą wymianę kotłów, wspierają termomodernizację, zakładają ogniwa fotowoltaiczne i solarne, zabiegają o gaz w tych miejscowościach gdzie go nie ma. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie jednak przyznali, że bez działań systemowych wprowadzonych przez Rząd przy udziale samorządu nie da się z dnia na dzień zlikwidować problemu. Nie pomogą zakazy i wymiana kotłów oraz termomodernizacja, jeżeli paliwa ekologiczne dalej będą drogie. Rząd musi w tym zakresie poszukać alternatywy w postaci taryf grzewczych czy innych rozwiązań, bo bez tego problem niskiej emisji dalej będzie istniał.

Uczestnicy spotkania zwrócili też uwagę na bardzo niskie stawki pobytu w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. Uznali, że jeżeli w najbliższym czasie nie nastąpi znaczący wzrost stawek osobodnia to postępować będzie szybka dekapitalizacja bazy leczniczej i w konsekwencji tzw. pełzająca likwidacja lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, bowiem za te stawki nie da się wyżywić kuracjuszy, zaoferować im zabiegi i inne świadczenia. 

Uczestnicy zebrania zwracali uwagę na pojawiające się co rusz zagrożenia dla uzdrowisk w których pracuje w samym lecznictwie 17,5 tys. osób a w otoczeniu uzdrowiskowym (turystyka, inne usługi) ponad 80 tys. osób.

Strona: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

Galeria zdjęć

sgu_2019_1.JPG
sgu_2019_2.jpg
sgu_2019_3.jpg