Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Zgłoś kandydata do Medalu „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”

Zgłoś kandydata do Medalu „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”

29/03/2019

Do 15 kwietnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Odznaka może być nadana za „wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, kulturalnej, gospodarczej lub sportowej mające szczególne znaczenie dla rozwoju i promocji Powiatu Nowosądeckiego”.

Odznakę nadaje Rada Powiatu Nowosądeckiego osobom fizycznym w formie uchwały. Z wnioskiem o nadanie odznaki może wystąpić: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, Kapituła, Komisje Rady Powiatu Nowosądeckiego, fundacje i stowarzyszenia kulturalne, społeczne i gospodarcze działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz organy samorządu terytorialnego.

Wnioski o przyznanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” należy składać do Rady Powiatu Nowosądeckiego w terminie do 15 kwietnia br. (na załączonych drukach). Przesłane wnioski Kapituła zaopiniuje na posiedzeniu w maju, a uroczyste wręczenie odznak honorowych odbędzie się podczas sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego w czerwcu br.

Wnioski można pobrać: http://www.nowosadecki.pl/pl/wybitni-sadeczanie-ii

Bliższych informacji na ten temat udziela Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – pok. 220, tel. 18 41-41-706.

Źródło i fot.: Powiat Nowosądecki (olsz)