Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Konkurs

Konkurs "Małopolska Wieś 2019"

30/03/2019

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. "Małopolska Wieś 2019" skierowany do sołectw z terenu Województwa Małopolskiego. Głównym założeniem konkursu jest wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, którzy aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Termin składania zgłoszeń do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie upływa 12 kwietnia 2019 r.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1571401,ogloszenie-konkursu-malopolska-wies-2019-skierowanego-do-gmin-z-terenu-wojewodztwa-malopolskiego.html

Do pobrania: