Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Starosta ma dobre informacje dla mieszkańców Powiatu

Starosta ma dobre informacje dla mieszkańców Powiatu

01/04/2019

Kontynuacja inwestycji oświatowych, poprawa infrastruktury drogowej i aktualna sytuacja Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju i Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu – to tylko niektóre tematy, z którymi zapoznali się radni podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Przed głosowaniem nad uchwałami wysłuchali oni sprawozdania z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym, które przedstawił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

– Mam dobrą informację – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński w obecności wojewody małopolskiego i wicepremier Beaty Szydło wręczył nam dwie promesy na kwotę ponad pięciu milionów złotych. Otrzymaliśmy dotację na wszystkie pięć zadań, na które zostały złożone wnioski.

Promesa zostanie przeznaczona na: remont drogi powiatowej Wielogłowy – Ubiad w miejscowości Wielogłowy i Dąbrowa (dł. 800 m); remont drogi powiatowej Korzenna – Krużlowa w miejscowości Korzenna i Krużlowa Niżna (dł. 2950 m); remont drogi powiatowej Lipnica Wielka – Bukowiec (dł. 1240 m); remont drogi powiatowej Ropa – Wawrzka – Florynka w miejscowości Wawrzka (dł. 200 m); odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna – Siedlce w miejscowości Sienna w postaci obiektu mostowego. Kolejna promesa na kwotę 160.000 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Tymowa – Łososina Dolna w miejscowości Michalczowa”.

- Otrzymaliśmy również dodatkowe środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 343 tysięcy 872 złotych jako zwiększenie subwencji oświatowej. Środki te stanowić będą rezerwę oświatową na nieprzewidziane wydatki związane z podwójnym naborem do szkół powiatowych – dodał starosta Marek Kwiatkowski.

Zgodnie z harmonogramem kontynuowane są roboty budowlane przy największej obecnie inwestycji powiatowej czyli rozbudowie hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu. Całkowita wartość inwestycji to 5 milionów 280 tysięcy złotych.

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na zadanie „Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju”. Został też złożony wniosek o dofinansowanie zadania „Powiatowa Otwarta Strefa Aktywności w Starym Sączu” na zagospodarowanie terenu wokół budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu. W planach jest budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu. Kolejny wniosek dotyczy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Nawojowej. Został złożony do Urzędu Marszałkowskiego  w Krakowie.

Podczas dzisiejszej sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą przekazania środków na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków (zabezpieczono kwotę w wysokości 72 tys. zł) oraz uchwałę dotyczącą rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

W dzisiejszej sesji wzięli udział posłowie: Jan Duda, Arkadiusz Mularczyk i Andrzej Czerwiński oraz sekretarz Powiatu Nowosądeckiego Monika Dziedzina.

Źródło: Powiat Nowosądecki (olsz)