Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Informacja dot. wydłużenie trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Informacja dot. wydłużenie trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

05/04/2019

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim wydłużył trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pierwszej osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 do dnia 31.05.2019 r. do godziny 15:00.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że adresatami zaproszenia do składania wniosków są oprócz samorządów lokalnych również instytucje, organizacje i stowarzyszenia o charakterze niedochodowym, uprzejmie proszę o rozpropagowanie tej informacji wśród uprawnionych organizacji działających na Państwa terenie.  

Wszelkich informacji udzielają :