Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Burmistrz Piwnicznej - Zdroju informuje

Burmistrz Piwnicznej - Zdroju informuje

15/04/2019

BURMISTRZ PIWNICZNEJ - ZDROJU

Informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Piwnicznej -Zdroju wywieszony zostanie wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: działki ewidencyjne nr 2883/4, 2883/3, 5080/5 położone w Łomnicy-Zdrój.