Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 26 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 26 kwietnia 2019 r.

26/04/2019

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Piwniczna-Zdrój obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Piwnicznej-Zdroju do niżej wymienionych komisji wyborczych:

  • - Nr 1, w liczbie 4, 
  • - Nr 2, w liczbie 4, 
  • - Nr 3, w liczbie 2, 
  • - Nr 4, w liczbie 1, 
  • - Nr 5, w liczbie 1, 
  • - Nr 6, w liczbie 3, 
  • - Nr 7, w liczbie 1, 
  • - Nr 8, w liczbie 1, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Piwnicznej-Zdroju.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu I

Janusz Przepióra

Pobierz: