Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Historia Polski oczami uczniów Szkoły Podstawowej w Głębokiem

Historia Polski oczami uczniów Szkoły Podstawowej w Głębokiem

08/05/2019

W tym roku uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Głębokiem uczcili Święto Konstytucji 3 Maja w innej, niż dotąd formie. W dniu 29 kwietnia, uczniowie klas VI-VIII wzięli udział w Szkolnym Konkursie Historycznym „Konstytucja 3 Maja”, który odbył się na forum szkoły w ramach obchodów tego święta. Konkurs został poprzedzony wcześniejszym przygotowaniem przez starsze klasy obszernego zestawu pytań związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja i Czasami Stanisławowskimi w oparciu o tekst źródłowy   i podręczniki szkolne.

Drużyny trzech klas losowały pytania na kartkach. Konkurs podzielony został na trzy części ze względu na stopień trudności pytań i liczbę możliwych do zdobycia punktów. I miejsce otrzymała klasa VIII, II miejsce klasa VI, III miejsce klasa VII. Jury wyłoniło uczniów najbardziej aktywnych, którzy otrzymali nagrody rzeczowe: Oliwię Tokarczyk i Paulinę Pawlik z klasy VIII, Patrycję Długosz z klasy VII oraz mocny zespół uczniów z klasy VI. Drużyny miały możliwość skorzystania ze wsparcia pozostałych uczniów klasy.

Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań historią XVIII-wiecznej Polski, a także kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów ojczystych oraz rozwijanie twórczej aktywności uczniów. Cel został osiągnięty- duża grupa uczniów zdobyła i utrwaliła treści historyczne, objęte konkursem, włączyła się w jego przygotowanie. Uczniowie zwycięskiej klasy mogą uważać się za znawców historii Polski w zakresie objętym regulaminem. Żadne pytanie konkursowe nie pozostało bez prawidłowej odpowiedzi, za co nagrodą były także oceny z historii.

Ciekawym elementem uroczystości było omówienie przez nauczyciela historii dr S. Wróblewskiego obrazu J. Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”, wzbogacone interesującym komentarzem.

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem wszystkich zwrotek hymnu polskiego „Mazurka Dąbrowskiego”, a zakończyło pieśnią patriotyczną „Mazurek 3 Maja”, któremu towarzyszyła prezentacja multimedialna przybliżająca omawiane wydarzenia historyczne.

Innowacyjna forma obchodów tego ważnego święta spotkała się z zainteresowaniem nie tylko uczestników konkursu, ale i pozostałych uczniów, którzy z zaciekawieniem kibicowali swoim kolegom i koleżankom. Zwycięzcom konkursu gratulujemy, a wszystkich uczniów zachęcamy do podjęcia wyzwania za rok i życzymy wiary we własne możliwości.

Organizatorem konkursu oraz osobą prowadzącą był nauczyciel historii dr Sławomir Wróblewski. Osobą wspierającą oraz czuwającą nad przebiegiem konkursu była nauczycielka języka polskiego Bożena Stańczak.

        Bożena Stańczak

Galeria zdjęć

DSCN3447.JPG
DSCN3450.JPG
DSCN3451.JPG
DSCN3452.JPG