Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Wyniki konkursu 4.4.2 – Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR RPO WM na lata 2014-2020

Wyniki konkursu 4.4.2 – Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR RPO WM na lata 2014-2020

17/05/2019

Informujemy, że projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój celem obniżenia niskiej emisji – etap II” nie został wybrany do dofinansowania w związku z powyższym nie będzie on realizowany w latach 2019 – 2020.

Mimo pozytywnej oceny projekt został umieszczony na liście rezerwowej ze względu na brak dostępnej w konkursie alokacji.

Link do wyników konkursu: http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-4-2--obnizenie-poziomu-niskiej-emisji---spr---rpmp-04-04-02-iz-00-12-052-18#wyniki-652