Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Informacja Burmistrza Piwnicznej-Zdroju dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja Burmistrza Piwnicznej-Zdroju dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

23/05/2019

BURMISTRZ PIWNICZNEJ - ZDROJU

Informuje, że w dniu 28 maja 2019 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju wywieszone zostaną wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój, przeznaczonych do:

  • sprzedaży w trybie przetargu; nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 142/2 o pow. 0,3147 ha położona w Zubrzyku przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę produkcyjno-usługową,
  • sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego; działki ewidencyjne nr 3953/7 i 2962 położone w Piwnicznej- Zdroju,