Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

PROMESA w wysokości 114 442 zł na modernizację dróg dojazdowych do pól

PROMESA w wysokości 114 442 zł na modernizację dróg dojazdowych do pól

07/06/2019

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój otrzymało z Województwa Małopolskiego środki finansowe w wysokości 114 442 zł na polepszenie warunków dojazdu mieszkańców do pól i gospodarstw rolnych.

W ramach pozyskanych środków zostaną wykonane nawierzchnie betonowe na drogach w miejscowości Głębokie do Kuca na łącznym odcinku 300 m oraz w miejscowości Piwniczna- Zdrój osiedle Magóry na łącznym odcinku 300 m. Gmina do pozyskanych środków dołoży udział własny. Gmina czyni dalsze starania celem pozyskania środków finansowych do budżetu Gminy, aby kontynuować dalsze remonty dróg.