Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Budowa systemów kanalizacyjnych w miejscowościach leżących w dorzeczu rzeki Poprad Wierchomla - Forb

29/12/2015


PDF DRUKUJ

 
    
 

Budowa systemów kanalizacyjnych  

w miejscowościach leżących w dorzeczu rzeki rzeki Poprad  

Wierchomla Wielka - Forbasy 

 

W ramach I osi priorytetowej: Rozwój infrastruktury transgranicznej
Temat osi priorytetowej : Infrastruktura ochrony środowiska
 
Zakres:
Ideą projektu jest ochrona środowiska naturalnego w dorzeczu granicznej rzeki Poprad na terytorium Polski i Słowacji. Dzięki systematycznym działaniom rozwiążemy problem oczyszczania ścieków sanitarnych poprzez budowę systemów kanalizacji w miejscowościach Wierchomla Wielka i Forbasy.
Po stronie polskiej we wsi Wierchomla Wielka planujemy wybudowanie oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej o maksymalnej przepustowości 250 m3/d oraz pierwszy etap sieci składającej się z kolektora, odgałęzień i przyłączy domowych o łącznej długości 1541 mb. Kolektor będzie przechodził wzdłuż drogi powiatowej na terenie Wierchomli Wielkiej, z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków, oraz zrzutem do potoku Wierchomlanka prawo brzeżnego dopływu rzeki Poprad. Docelowo planuje się skanalizowanie całej miejscowości Wierchomli Wielkiej i Wierchomli Małej w kolejnych etapach.
Po stronie słowackiej projekt polega na wybudowaniu kolektora o długości 535 m, który łączy miejscowość Forbasy z już istniejącą i działającą oczyszczalnią ścieków w niedalekiej miejscowości Hniezdne, oraz na wybudowaniu odgałęzień sieci o długości 1389 mb i przyłączy kanalizacyjnych. Dostarczane ścieki do oczyszczalni w Hniezdnem, po oczyszczeniu zrzucane będą do rzeki Poprad.
Pozwoli to na przyłączenie 146 gospodarstw domowych po obu stronach granicy.
Planowany okres realizacji projektu II kwartał 2009 II kwartał 2011. Planowana całkowita wartość projektu wynosi ponad 2 854 111 Euro z czego dofinansowanie EFRR to kwota 2 078 640 Euro.

 

 

Partnerzy:

 

Urząd Miasta i Gminy
Piwniczna - Zdrój
ul.Rynek 20
33-350 Piwniczna - Zdrój
* tel.: 018 446 40 43
* tel.: 018 446 40 19
* fax: 018 446 41 86
e-mail: gmina@piwniczna.sacz.pl
Osoba do kontaktu: Renata Nowak
Obecný úrad Forbasy
 
Forbasy 40
065 01 Hniezdne
telefón: 052/432 34 55
Fax: 052/052 4323455
Mobil: 0905269706
e-mail: ouforbasy@stonline.sk
Proj. Manažer: mgr. Pavol Mišenk