Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Mikroprojekt pt. „ 112 Łączy nas”

29/12/2015


PDF DRUKUJ

 W dniu 18 lutego 2010 r została podpisana  umowa o dofinansowanie Mikroprojektu pt. „ 112 Łączy nas” pomiędzy Związkiem Euroregion „Tatry z siedzibą w Nowym Targu a Związkiem Miedzygminnym „Perły Doliny Popradu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013.

Cel projektu:

1.Stwarzanie uczniom warunków do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego reagowania   i działania w różnych sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa zarówno w kraju jak i za granicą.
2.Nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi oraz dorosłymi ze Słowacji, wymiana doświadczeń między Polską i Słowacją w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W ramach  projektu  w miesiącu lutym br. zostało zorganizowane szkolenie pt. ” Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach – poziom rozszerzony” skierowane do nauczycieli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu działalności Związku tj. Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ,Gminy Łabowa i Gminy Rytro. Szkolenie prowadzone było przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Staszica 1. Kolejny etap Projektu to przekazanie przez nauczycieli zdobytej wiedzy uczniom. W tym celu nauczyciele zostaną wyposażeni w materiał dydaktyczny oraz Fantomy.