Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt pn. „Kreatywna i atrakcyjna edukacja muzyczna”

29/12/2015


PDF DRUKUJ

Projekt  „Kreatywna i atrakcyjna edukacja muzyczna”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie

 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach
 • Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
 • Tytuł: ”Kreatywna i atrakcyjna edukacja muzyczna”
 • Okres realizacji: 01.06.2010r - 30.09.2010r
 • Projektodawca: Miasto i Gmina Piwniczna –Zdrój, Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój


Cel główny projektu 

 • Rozwój i uatrakcyjnienie usług edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój poprzez kreatywne kształcenie w formie pozaszkolnych zajęć.
 • Projekt zakłada uatrakcyjnienie i podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez organizację wyjazdu na 10dniowe muzyczne warsztaty szkoleniowe. Kierowany jest do 25 uczestników (dziewcząt i chłopców) pozaszkolnych zajęć w Szkolnej Orkiestrze Dętej w Piwnicznej – Zdroju.


Podstawowym kryterium uczestnictwa w projekcie jest:

 1. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie – zgoda rodziców
 2. Uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych nauki gry na instrumentach dętych oraz gry w Szkolnej Orkiestrze Dętej – weryfikacja i dane dyrekcji szkoły i instruktorów prowadzących zajęcia.
 3. Wypełnienie karty informacyjnej dziecka wyjeżdżającego na zorganizowane zajęcia poza miejscem zamieszkania.
 4. Chęć udziału w warsztatach szkoleniowych, nabywania i podnoszenia swoich umiejętności gry na instrumentach dętych.
 5. Główne działania w projekcie to m.in: 10 dniowe warsztaty edukacyjno-integracyjne – koncerty dla mieszkańców – zakup strojów dla orkiestry – wycieczka do Krakowa.
 6. Wszystkie informacje o Projekcie oraz wymagane formularze dokumentów (kwestionariusz rekrutacyjny, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, karta informacyjna dziecka wyjeżdżającego na zorganizowane zajęcia poza miejscem zamieszkania, regulamin) znajdują się w Biurze Projektu oraz u Nauczyciela prowadzącego zajęcia  Szkolnej Orkiestry Dętej)

Dokumentacja rekrutacyjna. Pliki do pobrania. - (01.06.2010)

Informacja o wyjeździe na warsztaty do Poronina w dniach 12-22 lipiec 2010 - (29.06.2010)

12  - 22. lipca 2010r. - organizowane są warsztaty Szkolnej Orkiestry Dętej w Poroninie Pensjonat " U Pradziada"
Kadra obozu/warsztatów: Kierownik - mgr Leśniak Władysław - Dyrektor Gimnazjum w łomnicy Zdroju,  Wychowawca/instruktor - Sławomir Biel - nauczyciel, Wychowawca/instruktor -Marcin Kokosza- nauczyciel

 Dnia 9. 07. 2010r. została podpisana  umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy  a Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na dofinansowanie projektu pn. " Kreatywna i atrakcyjna edukacja muzyczna" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warsztaty muzyczne w Poroninie w dniach 12-22 lipca 2010 roku