Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt "Dziś edukacja-jutro praca w gminie uzdrowiskowej Piwniczna-Zdrój"

29/12/2015


PDF DRUKUJ

                                                              

                                                  

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 • Program;  Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Priorytet IX;  Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach
 • Działanie 9.5  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
 • Tytu:  "Dziś edukacja – jutro praca w gminie uzdrowiskowej Piwniczna-Zdrój”
 • Okres realizacji:  01.X.2010r - 31.III.2011r
 • Projektodawca:  Miasto i Gmina Piwniczna –Zdrój
 • Działania koordynujące prowadzi Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju.


 
 Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju zaprasza do uczestnictwa w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Instytucją zarządzającą jest Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Instytucją wdrażającą jest natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
        

Dziś edukacja - jutro praca w gminie uzdrowiskowej Piwniczna - Zdrój.
Głównym celem projektu jest  rozwój usług edukacyjnych w zakresie kultury fizycznej dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój poprzez zwiększenie zakresu i urozmaicenie zajęć pozaszkolnych. Zrealizowanie celu głównego możliwe będzie poprzez zrealizowanie celów szczegółowych:

 1. Stworzenie możliwości na zdobycie i doskonalenie umiejętności pływania u 30 dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Piwnicznej-Zdroju.
 2. Stworzenie alternatywy w dostępie do zajęć rekreacyjno-sportowych dla dziewcząt poprzez możliwość udziału w zajęciach pozaszkolnych z nauki pływania.
 3. Wyrównanie szans rozwoju i realizacji zainteresowań dzieci dyscypliną pływacką.

W ramach projektu oprócz praktycznej nauki pływania przekazana zostanie młodzieży wiedza z ratownictwa i pomocy przedmedycznej  oraz praktyczne zajęcia na fantomie w sali gimnastycznej. Wprowadzenie nowej oferty edukacyjnej -nauki pływania wraz z nauką ratownictwa i pomocy przedmedycznej wskaże możliwości dalszej edukacji w celu zdobycia zawodu i zatrudnienia w miejscowości turystyczno - uzdrowiskowej.


Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin uczestnictwa
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Kwestinariusz rekrutacyjny do projektu
 5. Oświadczenie lekarza
 6. Oświadczenie rodzica

------------------------------------------------------------------------

 

 1. Informacje o projekcie
 2. Informacja z rekrutacji
 3. Lista uczestników Szkoła Podstawowa
 4. Lista uczestników Gimnazjum
 5. Zebranie organizacyjne
 6. Informacja z zebrania
 7. Zakończony został pierwszy etap projektu 

 

- - - - -  ZAKOŃCZENIE PROJEKTU - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

"Dziś edukacja-jutro praca w gminie uzdrowiskowej Piwniczna-Zdrój”

Dobiegł końca projekt , którego realizację rozpoczęliśmy w miesiącu pazdzierniku. Projektem zostało objętych 15 dzieci ze szkoły Podstawowej i 15 z Gimnazjum Publicznego w Piwnicznej-Zdroju. Projekt ten stanowił dodatkową ofertę edukacyjną zajęć pozalekcyjnych dla jego uczestników. Dzieci spędziły 40 godzin na basenie ucząc się pływać pod okiem doświadczonej kadry instruktorów Danuty Ryzner i Dariusza Gerharta. Pierwszy etap nauki prowadzony był na basenie hotelu” Panorama „w Krynicy-Zdroju , drugi na basenie hotelu „Perła Południa” w Rytrze. W ramach projektu dzieci miały przeprowadzone zajęcia z ratownictwa i pomocy przedmedycznej przez doświadczonych ratownikow i instruktorów WOPR z Nowego Sącza. W środę 23.03 2011 odbyły się ostatnie zajęcia na które zostali zaproszeni rodzice. Podczas tych zajęć przeprowadzono dla wszystkich uczestników egzamin na kartę „Już Pływam” oraz zawody pływackie w kategorii dziewcząt i chłopców. Po zaciętej walce do ścisłego finału zakwalfikowały się po 4 osoby a oto jego wyniki:

Dziewczęta:

 • I m - Małgorzata Porębska
 • IIm - Ściurka Natalia
 • IIIm - Polakiewicz Kinga
 • IVm - Pustułka Magdalena

Chłopcy:

 • Im - Maślanka Patryk
 • IIm - Izworski Michał
 • IIIm - Lach Paweł
 • IVm - Pamuła Arkadiusz

Dodatkowym wyzwaniem dla uczestników projektu był egzamin na Kartę Pływacką, zdało go 19 osób. Na koniec dla wszystkich uczestników projektu przygotowany był poczęstunek podczas, którego rozdawane były puchary za zawody plywackie oraz dyplomy za udział w projekcie. Każdy uczestnik otrzymał materiały promocyjne. Uczestnicy zajeć skladają serdeczne podziękowanie autorce tego projektu pani Anecie Majocha, iż poprzez udział w tych zajęciach nie będą odbiegać umijetnościami od swoich rówiesników z innych miast. Projektodawcą był Urząd Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój a beneficjetem Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju.