Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt pn „Twoją szansą – nowe kwalifikacje zawodowe"

29/12/2015


PDF DRUKUJ

    Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza Sp. z o.  1 stycznia 2011 r. rozpoczęła realizację projektu „Twoją szansą – nowe kwalifikacje zawodowe”Projekt został opracowany 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza zwraca się z prośbą o umieszczenie 

 

na Państwa stronach internetowych materiałów informacyjno – promocyjnych projektu ,,Twoją szansą – nowe kwalifikacje zawodowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej realizowane szkolenia, skierowane do osób mieszkających lub pracujących w powiecie gorlickim, nowosądeckim ziemskim lub grodzkim: 

a „Szkolenie Pakiet prawo jazdy kat. C, E- C, ADR podstawowy +cysterny”

b. „Pakiet Prawo jazdy kat. D dla osób z prawo jazdy kat B”

c. „Pakiet Prawo jazdy kat. D dla osób z prawo jazdy kat C”

d. „Obsługa koparko-ładowarki”

e. "Pakiet kat. E-C, świadectwo na przewóz rzeczy, ADR podstawowy + cysterny dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. C przed 10.09.09”

f. „Pakiet kat. E-C, ADR podstawowy + cysterny, dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. C po 10.09.09”

g. „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych”

h. Szkolenie „Instruktor prawa jazdy”

i. Kurs Instruktora rekreacji ruchowej o specjalności kinezygerontoprofilaktyka

j. Kurs Instruktora rekreacji ruchowej o specjalności fitness z częścią ogólną

k. „Świadectwo na przewóz osób wstępne” pełne

l. "Świadectwo na przewóz osób wstępne" skrócone

ł. ."Świadectwo na przewóz rzeczy wstępne" pełne

m. „Świadectwo na przewóz rzeczy wstępne” skrócone

n. Szkolenie „Pilot wycieczek”.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Projektu w Nowym Sączu, ul. Lwowska 74a, tel. 516-019-606, bądź na stronie internetowej projektu: www.nkz.pakd.pl