Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt ”Akademia Folkloru-Czarni Górale”

29/12/2015


PDF DRUKUJ

                                                           


 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Informacje o projekcie:

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Tytuł:”Akademia Folkloru-Czarni Górale”

Okres realizacji: 01.03.2012r - 31.08.2012r
Projektodawca; Miasto i Gmina Piwniczna –Zdrój
Ul. Rynek 20
33-350 Piwniczna-Zdrój

Cel główny projektu:
Rozpowszechnianie i rozwój działań, usług na rzecz kształcenia i rozwijania kompetencji kulturowych społeczności lokalnej w Mieście i Gminie Piwniczna –Zdrój poprzez zwiększenie oferty edukacyjnej opartej na lokalnym dziedzictwie kulturowym prowadzonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Projekt zakłada zorganizowanie warsztatów muzyczno - tanecznych oraz zajęć teoretycznych z zakresu historii regionu nadpopradzkich górali. Weźmie w nich udział 24 adeptów Zespołu Regionalnego Dolina Popradu. Na program warsztatów pn. „Akademia folkloru - Czarni Górale” składają się

  • warsztaty tańca (m.in. kanon 6 tańców: Polka, Pijowecka, Kukurydza, Obyrtany, Hanok, Zamiatany),
  • warsztaty śpiewu (przyśpiewki, pieśni rekruckie, pieśni miłosne, pieśni związane z obrzędowością, pasterskie, pastorałki),
  • warsztaty gwary
  • warsztaty z obyczajowości górali nadpopradzkich,
  • warsztaty stroju regionalnego,
  • warsztaty muzyki
  • warsztaty nauki gry na heligonce.

Ponadto uczestnicy projektu przygotują widowisko. Prace rozpoczną po 3 m-ch udziału w warsztatach, dzięki którym zdobędą podstawy do pracy nad widowiskiem. W ramach realizowanego projektu zakupione zostaną elementy stroju regionalnego. Na zakończenie realizacji projektu „Akademia Folkloru – Czarni Górale”, adepci wystąpią z przygotowanym widowiskiem podczas cyklicznej imprezy "Wrzosowiska".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aktualności

20.06.2012 .. Pobierz prezenatcję