Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Budowa produktu markowego - trasy biegowe na obszarze Czerwonej Młaki i Niedzwiedzego

29/12/2015


PDF DRUKUJ

 

Budowa produktu markowego- trasy biegowe na obszarze Czerwonej Młaki i Niedźwiedzego

Termin realizacji projektu od stycznia do grudnia 2013 r.

Cel mikroprojektu: Celem Projektu jest budowa marki turystycznej dla pogranicza polsko-słowackiego, jako czynnika zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Piwnicznej-Zdroju oraz Mniszka nad Popradem.Realizacja wspólnie z Partnerem Słowackim zaplanowanych działań w ramach Projektu zacieśni współpracę między partnerami a trasy rekreacyjne będą atrakcją turystyczną dla obu Gmin. Dzięki realizacji Projektu nastąpi wzrost rozpoznawalności lokalnej oferty turystycznej. Napływ turystów będzie okazją do sprzedaży czy to lokalnych produktów, pamiątek. Wpłynie również na rozwój bazy noclegowo-gastronomicznej a tym samym na ożywienie tego przygranicznego zakątka. Idea projektu jest zachęcenie mieszkańców i turystów do aktywnego wypoczynku, rekreacji i sportu w górskim wydaniu na pograniczu polsko-słowackim. Zaplanowane w ramach projektu imprezy mają być zaczątkiem do masowego i rodzinnego wypoczynku i mają zachęcić do regularnego uprawiania sportu, także na poziomie amatorskim, zachęcając do aktywności i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Działania w ramach projektu:

  • Zlecenie prac remontowych obejmujący 3 km odcinek szlaku rekreacyjnego
  • Zakup ławy, wiaty, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki rowerowe, stojaki na nart, grila
  • Odkrzaczanie tras, znakowanie tras,
  • Bieg Górski na obszarze Czerwonej Młaki i Niedźwiedzego
  • Konferencja podsumowująca projekt

II BIEG POPRADZKI i BIEG GÓRSKI z cyklu Bieg Popradzki

Wydarzenie służy przede wszystkim promocji sportów biegowych oraz zachęceniu dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, a tym samym do zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku. Bieg organizowany jest w ramach mikroprojektu pt. Budowa produktu markowego-trasy biegowe na obszarze Czerwonej Młaki i Niedźwiedzego. Projekt wdrażany jest przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój we współpracy ze słowacką miejscowością Mniszek nad Popradem.

www.biegpopradzki.pl

II BIEG POPRADZKI PRZECHODZI DO HISTORII

RELACJA WIDEO - BIEGOWA NIEDZIELA W GÓRACH

W dniu 6 listopada 2013r    o godz. 11.00 w SKI Hotelu w Suchej Dolinie odbyła się   konferencja w ramach Projekt pn. „Budowa produktu markowego- trasy biegowe na obszarze Czerwonej Młaki i Niedźwiedzego „współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Temat konferencji to: „Zachęcenie do regularnego uprawiania sportu, aktywności  i prowadzenia zdrowego trybu życia”. Gościem specjalnym  był  Rafał Szumiec – paraolimpijczyk.

Podczas  konferencji  została przeprowadzona prezentacja projektu pn. „Budowa produktu markowego- trasy biegowe na obszarze Czerwonej Młaki i Niedźwiedzego” współfinansowananego przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska  – Republika Słowacka 2007-2013 jak również Partnera Projektu Mniszek n/d Popradem. Pani Jadwiga Pociask zaprezentowała „Wpływ sportu i ruchu na zdrowie”, natomiast Rafał Szumiec poprzez przedstawienie własnej przygody ze sportem zachęcał uczestników do  uprawiania  sportu jak również do traktowania sportu jako  pasji  i sposobu na życie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele równych środowisk jak również młodzież gimnazjalna z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

 
 Projekt pn. „Budowa produktu markowego- trasy biegowe na obszarze Czerwonej Młaki i Niedźwiedzego „współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
 

Galeria zdjęć

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG