Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Europejska Współpraca Terytorialna

29/12/2015


PDF DRUKUJ

  

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 2007-2013,

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

 

Głównym celem programu jest wzmocnienie współpracy polsko - słowackiej w zakresie rozwoju obszaru przygranicznego, poprzez wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, trwałego rozwoju społeczno - gospodarczego, kulturalnego oraz środowiska naturalnego.
Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz środków krajowych. Budżet Programu wynosi łącznie 185 185 603 Euro, z czego 157 407 763 Euro stanowią środki EFRR. Ze środków EFRR polscy i słowaccy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Środki EFRR przekazywane są w postaci refundacji.
 
Instytucja Zarządzająca
Wspólny Sekretariat Techniczny:Fundacja “Fundusz Współpracy”
Oddział w Krakowie Al.Słowackiego 56/6
30-018 Kraków
Tel.012294608,Fax.0122946087
e-mail: plsk@plsk.eu