Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Urząd Miejski

15/02/2016


PDF DRUKUJ

Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju
33-350 Piwniczna Zdrój, Rynek 20 skr.31

Dane kontaktowe

CZAS PRACY
codziennie w dni robocze
7:00 – 15:30

na stanowiskach pracy (zmiennie)
7:00 – 15:00  i  7:30 – 15:30

BURMISTRZ
przyjmuje w sprawach indywidualnych,
w tym skarg i wniosków -  w środy od 7:30  - 15:30

SEKRETARZ
przyjmuje oraz koordynuje rozpatrywanie
skarg i wniosków, pok. 13

RADA MIEJSKA
biuro Rady czynne od 7:00 – 15:00, pok. 10

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady
pełnią dyżury  dla mieszkańców (zmiennie)
w poniedziałki  7:00 - 15:00

SESJE RADY
są transmitowane i udostępniane www.piwniczna.pl
obrady sala nr 19

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

KONTAKT:
Rynek 20,  skr.31,
33-350 Piwniczna Zdrój,
tel.:  18 446 40 43,
        18 446 40 19,
        18 446 41 33,
        18 446 41 73,
fax    18 446 41 86

Sprawy Urzędowe:

Sekretariat Burmistrza: piętro, pokój 15
Sekretarz Gminy: piętro, pokój 13
Skarbnik Gminy: parter, pokój 2
Sprawy podatkowe: parter, pokój 3
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, dowody osobiste: parter, pokój 4
Komendant Gminny OSP, Doradztwo Rolnicze: parter, pokój 7
Biuro Rady Miasta i Gminy: piętro, pokój 10
Rozwój i gospodarka lokalna: piętro, pokój 11
Mienie Gminne i planowanie przestrzenne: piętro, pokój 12
Promocja Gminy, gospodarka odpadami, Ekodoradca: piętro, pokój 17
Ochrona Środowiska, gospodarka odpadami: piętro, pokój 18

Numery kont bankowych na które należy wpłacać należności:

1. Wszystkie dochody z tyt. różnych opłat, w tym opłaty skarbowej, podatki, z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży:
83 8813 0004 2001 0000 7100 0011

2. Dochody z opłaty za udostępnienie danych osobowych:
24 8813 0004 2001 0000 7100 0006

3. Wpłaty z tytułu zabezpieczenia należnego wykonania umowy oraz wadia:
62 8813 0004 2001 0000 7100 0001

 

Informujemy, że wszelkie faktury wystawiane na Urząd Miejski
powinny zawierać następujące informacje:

1. Nabywca: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój
2. Odbiorca: Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój
3. NIP: 734 35 43 904
4. Termin płatności: minimum 21 dni od daty otrzymania faktury

BRAK KTÓREJKOLWIEK Z INFORMACJI RZUTUJE ZWRÓCENIEM FAKTURY DO WYSTAWIAJĄCEGO
CELEM DOKONANIA NIEZBĘDNYCH ZMIAN.