Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Gospodarka odpadami

04/03/2016


PDF DRUKUJ

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej - Zdroju zwraca się z prośbą o wystawianie worków z odpadami (z naklejonymi kodami) przed posesję, wzdłuż drogi głównej do godziny 7.00 w dniu odbioru odpadów.

GOSPODARKA ODPADAMI - MIASTO I GMINA PIWNICZNA - ZDRÓJ

Niniejszym podajemy informacje wynikające z art. 3, ust.2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2016r )

 1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój jest:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej – Zdroju ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna - Zdrój

 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (firmy, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, sklepy, szkoły itp.) zobowiązane są do zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z jedną
  z firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wymienionych poniżej:
 • „SUEZ Małopolska” Sp. z o.o. Oddział Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz
 • „SURPAP” s.c. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi, ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
 • „NOVA” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz
 • „EMPOL” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych , os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno
 • A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
 • EKO-Energia” Sp. z o.o.  Powroźnik 96, 33-370 Muszyna

Odpady komunalne od podmiotów (właścicieli nieruchomości niezamieszkałych)
z terenu Piwnicznej – Zdroju odbierać może również:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna-Zdrój.

 1. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy ul. Krakowskiej 26 w Piwnicznej – Zdroju, przyjmujący odpady w godzinach 7.00-15 00
 2. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są bezpłatnie, dwa razy w roku podczas zbiórki objazdowej od mieszkańców, w systemie „u źródła” oraz przyjmowane w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Komunalnych zgodnie z Uchwałą Rady XXXII/203/16 z dnia 29 grudnia 2016r.;

w godzinach pracy punktu. tj. czwartki i piątki w dni robocze
w godzinach 8:00-15:00

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można zostawić w sklepach RTV AGD przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju.

Uwaga:

Sprzęt elektroniczny dostarczany na Gminny Punkt Zbiórki powinien być kompletny. Niedopuszczalne jest dostarczanie rozmontowanego sprzętu RTV i AGD.

Odpady zielone powinny być gromadzone oddzielni etj. osobno liście i trawa, osobno gałęzie i kora.

POBIERZ:

UCHWAŁY:

INFORMACJE: