Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Zieleń

18/03/2016


PDF DRUKUJ

 

 

Zieleń 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju zajmuje się urządzaniem oraz utrzymaniem w czystości i porządku terenów zieleni miejskiej.

 

Załącznik