Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Zimowe utrzymanie dróg

18/03/2016


PDF DRUKUJ

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2018/2019
 
Do pobrania:
 
Całość akcji zima na terenie dróg gminnych realizowana jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej – Zdroju w oparciu o siły własne zakładu oraz podwykonawców poszczególnych części. Całodobowy dyżur pełniony jest przez pracowników oczyszczalni pod numerem telefonu 18 446 42 14, 18 446 40 33, 18 446 40 67.
 
Drogi gminne, poza głównymi, według wykazu, utrzymywane są w systemie „NA BIAŁO”  to znaczy, że są odgarniane, natomiast posypywanie odbywa się jedynie na zlecenie w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Przy drogach tych jest rozwieziony żużel, który ma służyć do indywidualnego posypywania.
 
Ciągłym procesem odśnieżania i posypywania objęte są jedynie drogi główne tj.:
- część I ZUBRZYK
Od drogi wojewódzkiej, koło świetlicy- droga główna
- część II WIERCHOMLA
Od mostku (pocz. M. Wierchomli) do Chaty pod Pustą 
Od Chaty pod Pustą do Frydrycha
- część VIII KOSARZYSKA
Od parkingu do Obidzy
 
Zgłoszenia i uwagi dotyczące stanu dróg i ciągów komunikacyjnych/pieszych można zgłaszać osobiście w godzinach pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju.
  1. Utrzymanie ciągów pieszych
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy właściciele nieruchomości są zobowiązani m.in. do uprzątnięcia chodnika bezpośrednio przyległego do terenu nieruchomości ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń poprzez:
- odgarnięcie z chodnika w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych,
- podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.
Użyte do zwalczania śliskości materiały nie mogą stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego i użytkowników terenów.
Zarządcy dróg publicznych zobowiązani są do usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodnika przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.
Zgodnie z powyższym, obowiązek utrzymania ciągów pieszych przylegających do terenów publicznych gminy Piwniczna-Zdrój należy do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju. Utrzymywane przez Zakład chodniki na terenie miasta to:
Rynek- przy UMiG, koło Szalet , ul.Rzeszutki – Ośrodek zdrowia, plac targowy
Schody : ul.Ogrodowa i ul.3-go Maja, ul. Marciszewskiego przy podstacji pogotowia, ul. Kolejowa od strony placu Jana Pawła II i rejon skweru k/Zameczku , ul.Kościuszki - od strony Popradu , i od ul.Leśnej do parku Zdrojowego, w rejonie Małej Pijalni do wjazdu na Kokuszkę
Chodnik nad potokiem Czercz i odnoga w kier.Szczawnickiej, ul.Daszyńskiego na skarpie k/figury, ul. Gąsiorowskiego
Kładka na Hanuszowie i przy stacji PKP Zdrój, most na Głębokie.