Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

S-COOL Karnet 2016/2017

05/12/2016


PDF DRUKUJ

 

 

 

S-COOL KARNET 2016/2017

Po raz kolejny Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii działająca z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój w porozumieniu ze Stacją Narciarską "Dwie Doliny Muszyna - Wierchomla" realizuje program pn. "S-COOL Karnet".

W ramach projektu każdemu z jego uczestników będzie mógł korzystać ze zniżkowego karnetu narciarskiego podczas organizowanych przez szkoły i świetlice profilaktyczno - wychowawcze zajęć wychowania fizycznego na stoku.

S-COOL KARNET będzie można zakupić w kasach Stacji Narciarskiej "Dwie Doliny" w cenie 15 zł za 3 godziny jazdy. Zniżka przysługuje na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

Uczniowie szkół, które zadeklarują udział w projekcie, będą mogli korzystać z karnetu zniżkowego również poza zorganizowanymi przez szkołę lekcjami wychowania fizycznego na stoku. Karnet będzie dostępny przez cały sezon narciarski 2016/2017 z ważną legitymają szkolną.

S-COOL KARNET nie może być odstępowany bądź sprzedawany innym osobom trzecim pod rygorem zerwania porozumienia. Sprzęt narciarski każdorazowo zapewniają sobie uczestnicy we własnym zakresie.

Ponadto Stacja Narciarska "Dwie Doliny" zobowiązuje się do udostępniania dzieciom niebiorącym udziału w zajęciach na stoku:

  • Basenu w Hotelu Wierchomla Ski & Spa Resort w cenie 5zł od osoby za godzinę,
  • Sali Konferencyjnej,
  • Stołu do ping - ponga,
  • Siłowni.

Szkoły i Świetlice Profilaktyczno - Wychowawcze zobowiązują się do:

  • Zorganizowania minimum 4 godzin lekcji (zajęć) wychowania fizycznego ze stoku w sezonie narciarskim 2016/2017,
  • Dostarczenia każdorazowo listy uczestników i opiekunów, którzy będą korzystać ze S-COOL KARNETU,
  • Organizacji transportu uczniów do stacji,
  • Opieki nad uczniami podczas pobytu na stoku,
  • Poinformowania uczniów - uczestników świetlic profilaktyczno - wychowawczych, że S-COOL KARNET nie może być odstępowany bądź sprzedawany innym osobom trzecim pod rygorem zerwania porozumienia,
  • Spośród uczniów - uczestników świetlic profilaktyczno - wychowawczych biorących udział w zajęciach na stokach Stacji Narciarskiej "Dwie Doliny", szkoły i świetlice wybiorą minimum 100 najlepszych narciarzy, którzy wezmą udział w zawodach narciarskich, które odbędą się podczas Gminnych Igrzysk Zimowych Piwnicznej - Zdroju w Wierchomli pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój Zbigniewa Janeczka, organizowanych przez Stację Narciarską oraz Gminę 4 marca 2017 r.

Do pobrania: