Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Wybory do Izb Rolniczych 2019

30/05/2019


PDF DRUKUJ

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje, że Krajowa Izba Rolnicza Uchwałą nr 2/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. zarządziła wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych w tym Małopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Krakowie. Termin wyborów wyznaczony został na dzień 28 lipca 2019 r.

Do dnia 3 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju mogą zgłaszać się kandydaci do Okręgowej Komisji Wyborczej  w Piwnicznej-Zdroju, którymi mogą być:

  1. rolnicy, posiadający gospodarstwo rolne powyżej 1 ha gruntów rolnych lub 1 ha przeliczeniowego (z wyjątkiem gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako las oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza),
  2. podatnicy podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) na terenie objętym okręgiem wyborczym Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój,
  3. płatnicy podatku dochodowego w związku z prowadzenie na terenie objętym okręgiem wyborczym Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój działów specjalnej produkcji rolnej.

Pełnomocnikiem Małopolskiej Izby Rolniczej ds. organizacji wyborów na terenie Piwnicznej-Zdroju jest pani Magdalena Nieć.

Szczegóły dotyczące wyborów można znaleźć pod linkiem:

Do pobrania:

Dokumenty dla kandydatów: