Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

ZLD. OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż drewna w II półroczu 2019 r.

ZLD. OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż drewna w II półroczu 2019 r.

14/06/2019

OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż drewna w II półroczu 2019 r.

ZAKŁAD LEŚNO – DRZEWNY

33-350 PIWNICZNA ZDRÓJ, KOSARZYSKA 19

tel./fax. (018) 446 40 44

zaprasza do składania ofert na zakup surowca drzewnego

 1. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony ofertowy
 2. Przedmiot przetargu:
 • drewno wielkowymiarowe iglaste – 1200 m3
 • drewno wielkowymiarowe liściaste – 200 m3
 • drewno średniowymiarowe iglaste (S2b) – 200 m3
 • drewno średniowymiarowe iglaste (S2a) – 300 m3
 1. Termin sprzedaży: Lipiec - Grudzień 2019 r.
 2. Termin i miejsce składania ofert:
 • Do dn. 26. 06. 2019 r. do godz. 830
 • Zakład Leśno-Drzewny Piwniczna, Kosarzyska 19
 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:
 • Dnia 26. 06. 2019 r. godz. 900
 • Zakład Leśno-Drzewny Piwniczna, Kosarzyska 19
 1. Specyfikację warunków przetargu na sprzedaż drewna” można otrzymać w biurze Zakładu Leśno – Drzewnego w dni robocze w godz. 800 – 1400 oraz dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój www.piwniczna.pl

Pobierz: